Brief van meganiese ingenieurstudent Deel 4

Wanvoorstellings wat nie indrukwekkend is nie

Ek haal u woorde kortliks aan:

“Daarom striem hy [Claassen] die Intelligente Ontwerp-gedagte, wat probeer vashou aan die wetenskap en `n Skeppergod, as `n vals wetenskap, om nie eens van kreasionisme te praat nie.”

<

Ek het al self ook gelees wat u uitwys oor wat Claassen oor die Intelligente Ontwerp beweging beweer, naamlik dat hulle maar net nog `n groep is wat godsdiens in die wetenskap probeer forseer, of dat die Intelligente Ontwerper maar net God is. Mag ek u meedeel dat niks verder van die waarheid kan wees nie. Die amptelike ‘Intelligent Design Movement’ weier om enigsins die ontwerper eers te probeer identifiseer, en alhoewel die grondleggers van hierdie beweging tog teïste is, is dit interessant om te weet dat baie van die lede wat vandag daaraan behoort nie is nie. Hulle glo byvoorbeeld aan teorieë soos “directed panspermia” (dit is dat buiteruimtelike wesens die sade vir die lewe op aarde, soos die DNS of selfs die eerste lewende sel doelbewus hier geplant het en dat dit toe van daar af verder ontwikkel het).

Die IO-beweging neem kriteria uit die alledaagse lewe wat vir ons wys dat iets deur `n intelligente agent ontwerp is, en pas dit dan net so direk op die Biologie en ander natuurwetenskaplike vakgebiede toe. Die idees wat Claassen oor Intelligente Ontwerp-teorie (ID-theory) probeer propageer is dus heeltemal verkeerd, wat ook net so deur die media en soms skoolhandboeke verkondig word. Lees maar gerus die laaste hoofstuk of twee van die welbekende boek Darwin’s Black Box deur Michael Behe, want hy, en ook ander IO-bronne spel dit gewoonlik duidelik uit. Dit is ironies, want die IO-beweging het gehoop dat die Darwiniste hulle sal spaar van al die beskuldigings, godsdienstige “aanklagtes” koorsagtige naamnoemery en natuurlik die wanvoorstellings. Hulle het al talle pogings aangewend om hulle te probeer dissosieer van enige godsdiens, maar tevergeefs. Hulle word ook selfs verkeerdelik as “kreasioniste” gebrandmerk, wat nie die waarheid is nie. Weereens ironies genoeg, haat die evolusionis hulle maar net so veel as die kreasionis, waarvan die IO-beweging ook al hard probeer het om homself van te onderskei.

Bogenoemde demonstreer kragtig dat die evolusionis glad nie so neutraal, oop en objektief is soos wat hulle probeer beweer nie. Vir Claassen impliseer dit noodwendig een van twee dinge: Of hy is nie baie belese oor die IO-teorie nie (wat ek ten sterkste betwyfel), of hy maak weereens (!) misbruik van die publiek se onkunde oor die onderwerp, eerder as om die publiek te probeer opvoed (soos wat hy beweer). Die evolusionis sal enige iets wat sy evolusionêre geloof bedreig koorsagtig aanval, en daarom is ek oortuig daarvan dat Darwinisme eintlik maar niks anders geword het behalwe `n sekulêre godsdiens nie. In hierdie lig gesien is dit ook nogal jammer dat soveel Christene nie meer krities na die situasie kyk nie en probeer om Darwinisme in die Christelike geloof/Bybel te probeer forseer.

Ek persoonlik vind die kriteria wat die IO-teorie daarstel baie oortuigend en ek self sien niks onwetenskaplik daaraan nie. Anders as hulle glo ek wel dat die Ontwerper geïdentifiseer kan/moet word, omdat dit ons baie help om verdere vrae, veral filosofies van aard, te beantwoord, waarvan die evolusionis die IO-teoretikus in elk geval nie spaar nie. Lees verder...