Brief van meganiese ingenieurstudent Deel 2

Die wetenskaplike metode.

As ek u boekresensie korrek gelees het probeer Claassen beweer dat evolusie `n feit moet wees, aangesien die wetenskap `n baie rigiede metode volg. “Niks is seker nie totdat dit (vals) bewys is. Alles word aan kille rede onderwerp”

In hierdie volgende afdeling wil ek wys dat die evolusionis hoegenaamd nie die wetenskaplike metode volg nie, aan die hand van `n paar toepaslike voorbeelde. Ek vind dit die moeite werd om heelwat voorbeelde te bespreek (aangesien Claassen effens arrogant voorkom met hierdie bewering).

Wetenskaplikes sę baie keer dat `n teorie nie net bewysbaar moet wees nie, maar ook vervalsbaar. Hulle stel dan kriteria op waarvolgens die teorie vervals sal wees.

1. Die wiel en magnete

`n Bekende evolusionis (en kommunis) met die naam van J.B.S. Haldane het in 1949 die stelling gemaak dat evolusie nooit meganismes en strukture soos die wiel en magneet sal kan vervaardig nie, aangesien hierdie strukture redelik volmaak vanaf die begin moet wees voordat dit enige nut het. As sulke strukture gevind word, sou evolusie volgens hom vervals wees.

[Uit:Dewar, D., Davies, L.M., and Haldane J.B.S., Is Evolution a Myth? A Debate between D. Dewar and L.M Davies vs J.B.S. Haldane, p. 90., Watts & Co. Ltd / Paternoster Press, London, 1949.]

Intussen is hierdie kriteria al vervul vir verskeie redes. Eerstens is heelwat meganiese motors nou al op biochemiese en mikrobiologiese vlakke gevind. Enige elektriese (rotasie) motor maak van wielstrukture gebruik, en hierdie biologiese motortjies is voorwaar geen uitsondering nie. Hieronder val die ATP sintese motor, die bakteriële flagellum, en ook die motor van die T4 faag-virus wat `n kragtige motor gebruik om sy DNS op te rol. As ons laasgenoemde sou kon uitbou sou dit twee keer so sterk soos die gemiddelde motorkar enjin wees. Die flagellum kan tot soveel as 100 000 omwentelinge per minuut met gemak haal en boonop binne `n kwart omwenteling stop (te danke aan `n regte koppelaar of “clutch”) en dan in die ander rigting begin draai.

Die ATP sintese motor word nou weer beskou as die kleinste meganiese motor in die heelal, en Boyer en Walker wat dit ontdek het, het `n Nobel Prys daarvoor gedeel. Evolusie behoort alreeds volgens die kriteria vervals te wees! En boonop laat die tegnologie in bogenoemde, intelligente menslike ingenieurs baie lomp voorkom. (Tog word dit deur mense soos Claassen aan onintelligente prosesse toegeskryf)

Magnetiese strukture is ook gevind. Sekere skilpaaie soos Carreta caretta gebruik magnetiese navigasie. Sekere bakterieë wat nie goed aard in die suurstofryke lug nie, maar eerder in die grond het letterlik klein hoeveelhede magnetiet in hulle sel wat hulle gebruik om die grond te vind (onthou, hulle kan nie van swaartekrag gebruik maak nie!). En dan sekere voëlsoorte wat oor baie komplekse “toerusting” beskik om 3D-magnetiese kaarte te lees. Evolusie behoort dus vervals te wees volgens die kriteria, maar sal die evolusionis sy geloof laat vaar? Beslis nie. Allerhande Ad hoc-teorieë moet opgemaak word wat geen ware wetenskaplike gewig dra nie. Bogenoemde entiteite toon ook duidelike tekens van baie Intelligente Ontwerp. Meer daaroor later.

2. Menslike evolusie

Ek het al meer as een evolusionis die stelling hoor maak: “Vind vir my `n menslike fossiel wat om en by 5 miljoen jaar oud is, en menslike evolusie is vervals” Die rede hiervoor is dat dit nog heeltemal te vroeg is vir die mens om op die toneel te verskyn het volgens die lang evolusionistiese tydskale. Die volgende gedeelte kom uit Dr. H.D. Mouton se boek Skepping en Evolusie: Bl 351 tot 352. Ek haal sommer direk aan:

“Die oudste homidiede fossiel tot enkele jare gelede , “gedateer” op 4.5 miljoen jaar is nóg `n groot probleem vir die teorie van evolusie. Fossiel KNM-KP 217 is in 1965 deur Bryan Patterson van Harvard University gevind, en is die onderste gedeelte van die boarm (humerus) van `n hominied. Dit is by Kanapoi gekry, suidwes van die Turkana-meer in Kenia. Die groot vraag is “Aan watter hominiedespesie behoort dit?” Om dié vraag te beantwoord, het Patterson en W.W. Howells `n metode van rekenaaronderskeidingsanalise ingespan. KP 271 is vergelyk met die boarms van `n moderne mens, `n sjimpansee en `n Australopithecus (Paranthropus) robustus (ontdek by Kromdraai, RSA). Die resultaat was dat dit nie net die beste met die mens s’n vergelyk het nie, maar ononderskeibaar van die moderne mens se boarm is... Tog verklaar Patterson en Howells dit as behorende aan Australopithecus africanus. Hoekom? Howells gee die rede in 1981:

“The humeral fragment from Kanapoi, with a date about 4.4 million, could not be distinguished from Homo sapiens morphologically or by multivariate analysis by Patterson and myself in 1967 (or by much more searching analysis by others since then). We suggested that it might represent Australopithecus because at that time allocation to Homo seemed preposterous, although it would be the correct one without the time element.”

Uit [Homo erectus in human descent: ideas and problems’ in Homo erectus: Papers in Honor of Davidson Black, bl. 79-80, 1981]” {Mouton se onderstreping.}

Ek stem saam met Mouton waar hy hierdie voorbeeld gebruik om te wys hoe vooropgestelde idees die interpretasie van data kan bepaal. Ook is dit sterk getuienis teen die tipe prentjies wat Claassen probeer skets oor die volg van die wetenskaplike metode. O ja, en kan dit dalk wees dat bogenoemde evolusioniste hulle aan wensdenkery skuldig maak? Ek dink beslis so! Hierby moet ek nou wel my persoonlike opinie lug deur uit te wys dat daar wel die moontlikheid is dat hierdie fossiel dalk verkeerd gedateer kon gewees het. Wetenskaplikes moet maar ook soms aannames maak, en ek glo nie dat radiometriese datering in hierdie geval gebruik sou kon word nie vir sekere redes. Ek kon nog nie die dateringsmetode naspoor nie. Maar die punt wat ek wil maak is, dat met die huidige kennis wat deur evolusioniste self verwerf is, behoort menslike evolusie vervals te gewees het, maar die evolusionis gaan steeds net voort in sy geloof!

3. Haeckel se embrios

Die volgende voorbeeld is regtig `n skande vir die wetenskap. Darwin se boek, On the Origins of Species het in 1860 vir die eerste keer in Duits verskyn. `n Man met die naam van Ernst Haeckel (gebore 1834) was baie opgewonde oor die boek en het dit met ope arms ontvang. Hy was professor van Dierkunde aan Jena van 1865 tot 1909. Hy het self `n paar boeke oor evolusie gepubliseer. `n Man met die naam van Ian Taylor skryf: “He became Darwin’s chief European apostle proclaiming the gospel of evolution with evangelistic fervor, not only to the university intelligentsia but to the common man by popular books and to the working classes by lectures in rented halls.” [Uit: Ian Taylor, In the Minds of Men, TFE Publishing, Toronto, 1984, p. 184]

Darwin was self ook oortuig dat die sukses van sy teorie, veral in Duitsland, te danke was aan Haeckel. In hierdie boeke het Haeckel heelwat organismes wat deel was van die evolusionęre proses bespreek, soos organismes wat hy Monera genoem het asook Protamoeba primitivia en ander. Maar die grootste bewyse van evolusie wat hy gelewer het, was die idee dat vertebrate diere deur hulle sogenaamde evolusionęre geskiedenis in die embrioniese stadiums gaan. Dus sal `n embrio van enige soogdier eers visagtig wees, dan amfibies, dan reptilies en dan uiteindelik soogdier. In Engels sę hulle “Ontogeny recapitulates phylogeny”. Sou dit waar wees, sou dit moontlik baie sterk bewyse vir evolusie kon gewees het. Haeckel het `n reeks tekeninge gemaak van verskillende vertebrata klasse wat veronderstel was om hierdie beginsel te demonstreer.

Maar toe begin die krake wys. Medewetenskaplikes het begin ontdek dat baie van die beskryfde organismes in Haeckel se boeke glad nie eers bestaan nie (en meer as `n eeu later, bestaan hulle nog steeds nie!). Daar was meer as een persoon wat dit begin agterkom het. Maar die belangrikste was die ontdekking op embrioniese gebied. Dit was wat Darwin as die sterkste getuienis vir sy teorie beskou het. Wilhelm His, professor van anatomie aan die Universiteit van Leipzig, was een van die mense wat dit agter gekom het, en het in 1874 `n matige fouterkenning uit Haeckel gekry dat die tekeninge nie heeltemal korrek was nie, maar hy het die tekenaar blameer. Hy het egter nagelaat om te sę dat hy self die tekenaar was! Die woede in Duitse sirkels het so erg begin opbou, dat Haeckel nie meer net kon stilbly nie. In 1909, (9 Jan) in die Münchener Allegemeine Zeitung, erken hy, maar nog steeds op `n baie misleidende manier, dat die tekeninge nie korrek was nie. Hoekom hamer ek so op hierdie voorval wat soveel jare gelede gebeur het? Want baie dekades daarna is hierdie vals beginsel steeds in boeke (en selfs skool boeke) as bewyse vir evolusie voorgehou!!

Maar in 1997 bars daar `n bom toe `n Britse embrioloog, Dr. Michael Richardson, agterkom dat die embrio’s egter baie ernstig vervals is toe hy `n studie maak van vertebrata embrio’s in ontwikkeling, en foto’s van verskeie van hierdie embrio’s versamel, vergelyk en bestudeer. Hy was woedend en het in The Times (Londen) 11 Augustus 1997, sowel as in die wetenskaplike joernaal Science, Vol 277, 1997 Haeckel se werk as van die grootste bedrog in die wetenskap beskou. Stephen J. Gould het dit in 2000 in Natural History, ook bevestig dat Haeckel se embrio’s vervals is.

Maar wat is die skokkendste feit van alles? Dat hierdie bedrog “bewyse” van evolusie nog steeds VANDAG gebruik word in Biologie handboeke reg oor die węreld, maar ook hier in Suid-Afrika. Hulle is veral lief daarvoor om na voue in die menslike embrio se vel op `n sekere stadium te verwys as kieusplete, terwyl daardie voue niks met asemhaling te doen het nie, maar in sekere beenstrukture ontwikkel. En ja, daar is mos `n nuwe hersiende sillabus vir die senior jare in ons hoërskoolopleiding ingebring, wat matrieks die eerste keer in 2008 oor ge-eksamineer was. Ek het gekyk, in die vak Lewenswetenskappe, wat nou in die plek van Biologie is, is HIERDIE VALS INLIGTING deel van die leerplan. Ek het meer as een Gr. 12 handboek ondersoek. Hoe kan Claassen enigsins sy arrogante uitlatings maak oor die metode van die wetenskap, evolusie as wetenskap, en Darwin-skeptici as godsdienstige fundamentaliste as hierdie bedrog nog wyd verkondig word? Daar is ook `n Afrikaanse boek met die naam van Die Groot Avontuur deur Leon Rousseau. Hierdie vals beginsel word ook daar duidelik aan die leser as waarheid voorgehou! En daar is nog baie ander bronne soos ensiklopedieë wat dit ook nog verkondig. Al wat ek nog kan sę is, dat die wetenskaplike metode beslis, 140 jaar nadat His vir Haeckel gekonfronteer het, nog nie gewerk het nie.

In die lig van die bogenoemde voorbeelde, veral hierdie laaste een, begin Claassen se uitsprake eintlik belaglik word, indien nie `n bietjie skynheilig nie.

Afgesien van die voorbeelde hierbo genoem, is dit regtig interessant om na `n paar skokkende, maar tog verstaanbare uitsprake van evolusioniste self te kyk aangaande die Wetenskaplike Metode. Die National Center for Science Education is een van die grootste drukgroepe in die VSA wat seker maak dat uitsluitlik net ateďstiese, materialistiese evolusie in die staatskole onderrig word, al beweer hulle ook soms hulle is godsdienstig neutraal (wat hoegenaamd natuurlik nie die waarheid is nie...) en al beweer hulle dat hulle kreasionisme uit die skole probeer hou, beveg hulle Intelligente Ontwerp met net sulke ywer. Maar kyk watter erkenning word deur hulle self gemaak:

‘The failure of many students to understand and accept the fact of evolution is often a consequence of the naďve views they hold of the nature of science … . According to this naďve view, the key to the unique success of science at producing true knowledge is “The Scientific Method”, which, on the standard account, involves formulating hypotheses, making predictions, and then going into the laboratory to perform the crucial experiment. … In contrast, the work of many evolutionary biologists involves the reconstruction of the past. The methods they use do not conform to the standard view of “The Scientific Method”.’

[Uit: Cooper, R.A., The goal of evolutionary instruction: belief or literacy?, National Center for Science Education, , 19 June 2006]

Bogenoemde is glad nie die prentjie wat Claassen probeer skets nie, inteendeel, volgens hierdie bogenoemde bron, wat uit die hardste evolusioniste se monde uit kom, is mense wat glo dat die wetenskaplike metode gevolg word om evolusie te bevestig; ‘a consequence of the naďve views they hold of the nature of science’! Dit vir `n wetenskapskrywer is redelik verbasend. Maar hierdie onderwerp is so belangrik, dat dit die moeite werd sal wees om nog `n bron aan te haal. Uit die Encyclopćdia of Science, Technology, and Ethics. 2001-2006 by Macmillan Reference USA, kry ons die volgende interessante inligting. Hulle haal `n ander wetenskapsfilosoof aan:

“But science philosopher Susan Haack (2003) contends that the so-called scientific method is largely a myth propped up by scientistic culture. There is no single method of scientific inquiry. “

[Die bron haal dit aan uit: Haack, Susan, (2003). Defending Science Within Reason: Between Scientism and Cynicism. Amherst, NY: Prometheus Books]

Uit al bogenoemde inligting blyk dit dus dat Claassen ňf self onkundig is (waaroor ek sterk twyfel), ňf die publiek doelbewus wil mislei. Hy maak dus eerder misbruik van die publiek se onkunde oor die wetenskap as om die onkunde te beveg. Lees verder...